De aandachtsgebieden van Derkx bouw advies zijn:

    Onderhoudsadvisering

 • Het opstellen van een huisvestingsplan
 • Het maken van een quickscan
 • Vervaardigen van een energiescan
 • Het beoordelen van bouwplannen op duurzaamheid
 • Bouwkundige- en installatie inspecties
 • Opstellen MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan)
 • Onderhouds- levensduurprognose(NENnorm)
 • Troubleshooting (bijv. lekkage, niet functioneren CV, verzakking)
 • Het begeleiden van renovatie/functionele aanpassingen
 • Beoordelingen van brandscheidingen en blusmiddelen (Bouwbesluit)
 • Toetsing huidige gebouw en plannen aan het Bouwbesluit

Begeleiding

 • Begeleiden en opstellen van PVE’s (Programma van Eisen) (NENnorm)
 • Het verzorgen van Wabo omgevingsvergunningen
 • Vervaardigen van (onderhouds)bestek en tekeningen
 • Projectmanagement
 • Het verzorgen en begeleiden van aanbestedingen
 • Projectleiding verbouw en onderhoudswerken
 • Verzorgen bouwtoezicht
 • Directievoering op de bouwplaats
 • Oplevering bouwkundige en installatieve werken verzorgen
 • Het beheren van onroerend goed

Kosten

 • Opnemen meerjaren budgetramingen
 • Onderhouds-exploitatie strategieën doorrekenen
 • Kostenramingen en begrotingen
 • Secondopinion over begrotingen, MJOPs, bestekken, e.d.
 • Opstellen van investerings-, exploitatie-, bouwkostenraming (NEN-norm)

Opleiding

 • Het schrijven en geven van diverse onderhoudscursussen op gebied van meerjaren onderhoudsbudgettering.
 • Het schrijven en geven van een onderhoudscursus m.b.t. begroten, bestekken en uitbesteden van werkzaamheden.
 • Het schrijven en geven van een cursus op gebied van constructies en onderhoudsgebreken t.b.v. ambtenaren ministerie van Vrom, makelaars en diverse woningbouwverenigingen.

Derkx bouw advies houdt zich voornamelijk bezig met gebouwen in exploitatiefase die onderhouden of verbouwd moeten worden. Hiernaast is Derkx bouw advies ook werkzaam in nieuwbouwprojecten. Veelal is het dan een mengvorm. Echter de onderhoudsspecialisatie vraagt in zo’n geval een bureau dat gewend is hiermee om te gaan. Bij Derkx bouw advies bent u dan aan het goede adres.

Uw vragen over uw huisvesting kunnen wij op uw organisatie afgestemd beantwoorden door bijvoorbeeld:

 • Een quickscan.
 • Een (uitgebreid) onderhoudsplan, waarbij we de onderhoudstechnische toestand van het pand beoordelen en vastleggen en voor meerdere jaren voor u inzichtelijk maken.
 • Een uitgebreide huisvestingsanalyse, waarmee de kwalitatieve en functionele eigenschappen en financiële kenmerken van uw huidige of toekomstige huisvesting worden beoordeeld. Dit kan naar strategisch niveau worden vertaald.

Een ander gebied waar Derkx bouw advies veelvuldig voor gevraagd wordt is ‘troubleshooting’. Als een opdrachtgever acuut wordt geconfronteerd met onderhoudsdefecten en hiervoor geen oplossing voor handen heeft, kan Derkx bouw advies een oplossing aandragen en eventueel de werkzaamheden uitbesteden. Ook hier benaderen wij de problematiek vanuit de gedachte van de opdrachtgever en streven naar een optimale technisch- en financieel haalbare oplossing.

Onze onderhoudskennis kan ook van pas komen bij nieuw-/(ver-)bouwwerkzaamheden. Wij zijn in staat met behulp van een levensduuranalyse op onderhouds- en milieukundig gebied (LifeCostAnalyse) uw ontwerp te toetsen of een onderhoudsarm en duurzaam gebouw te ontwerpen.