Derkx Bouw advies kan in meer of mindere mate gedetailleerd uw pand opnemen ten behoeve van energiegebruik en brandveiligheidsaspecten. De energie kan bijvoorbeeld worden ingericht volgens de EPA methodiek (ISO), naar uw wens gevolgd door een maatwerk advies om de energieprestatie van uw gebouw te verbeteren.

De brandveiligheid wordt getoetst aan de hedendaagse brandveiligheidsnormen en het bouwbesluit. Het rapport bevat behalve de minimale eisen ook eventuele aanbevelingen ten behoeve van het krijgen van een grotere veiligheid. Ook hier wordt de bestaande situatie visueel nagemeten en beschreven en langs de maatlat van de normen gelegd.

Na analyse en berekeningen volgt een advies, aangevuld met eventuele aanbevelingen.