Om inzicht te krijgen in de onderhoudskosten voor bijvoorbeeld de komende 20 jaar, kan Derkx Bouw Advies voor u een onderhoudsplanning opstellen. Met behulp van deze onderhoudsplanning, komt u tot een evenwichtig onderhoudsbudget waaraan u zelf zeer eenvoudig kosten ten behoeve van schoonmaken of andere exploitatielasten kunt toevoegen.
Door dit inzicht kunt u het onderhoud beter plannen en afstemmen op het gewenste kwaliteitsniveau van uw organisatie.
De onderhoudsplanning wordt gemaakt van alle onderhoudsgevoelige elementen, gerubriceerd volgens de NLSFB. De inspectie kan worden uitgevoerd volgens de NEN2767 methodiek.
Derkx Bouw advies is ingeschreven in zowel het Sertum register als het NVDO register.